Наука: ТІ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗДОРОВ’Я Й БЕЗПЕКУ

У день свого професійного свята – Дня фармацевта – в Українській військово-медичній академії зібралася еліта цього навчального закладу, щоб відзначити свято та вшанувати найкращих і найдостойніших працівників своєї галузі. З привітальним словом до присутніх звернувся директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України Рафік Камалов. Він, зокрема, згадав нелегкий шлях становлення української військової медицини та фармації як дуже важливої галузі обороноздатності та бойової готовності держави.

Військова фармація в Україні має давні традиції. Саме на території нашої країни, що входила тоді до складу СРСР, у 1956 р. була вперше здійснена підготовка фахівців цього профілю. Військова фармація і зараз є затребуваною: випускники Академії успішно працюють у складі Збройних сил України, надають допомогу в різних екстремальних ситуаціях.

Специфіку військової медицини відображає високий рівень складності професійних завдань, що стоять перед військовими фармацевтами та провізорами. Їх виконання часто залежить від надзвичайних, особливих або вимушених обставин, від необхідності в постійному контролі й профілактиці захворювань в умовах військового побуту і військової служби, а також вирішення завдань за визначенням стану здоров’я і рівня придатності до військової служби призовників. Через ці обставини військову медицину і фармацію можна вважати найважливішим компонентом організаційно-психологічної і мобілізаційної практики армійського життя.

Приємно, що в цей день військових фармацевтів та провізорів Збройних сил України своїми нагородами відзначили Блаженнійший митрополит Володимир, предстоятель УПЦ, міністр оборони України Михайло Єжель, начальник Генерального штабу генерал-полковник Григорій Педченко.

Усі виступаючі, що мали привітальне слово, зокрема заступник начальника Української військово-медичної академії Іван Гончаренко, відзначили, що Академія не лише готує високопрофесійні кадри, забезпечує підвищення їх кваліфікації, бере активну участь у науковій та організаційній роботі, а вміє плідно й творчо відпочивати. Це продемонстрували учасники святкового концерту – офіцери-провізори медичної служби Оксана Бєлозьорова, Світлана Рябова та Сергій Мартинов.

Петро СИРОТА, генерал медичної служби, заслужений працівник охорони здоров’я України, кандидат фармацевтичних наук, професор:

– Я маю безпосереднє відношення до цього свята, адже ще в далекому 1992 році мені як начальнику відділу медичного постачання довелося створювати військову фармацію України. На час розпаду Радянського Союзу органу управління цією галуззю в Україні не було. А в 1999 році вийшов наказ про відзначення свята фармацевтичного працівника в масштабах держави, тому ми як військові провізори і фармацевти святкуємо це свято. Є певна специфіка військової фармації, тому що вона відрізняється від цивільної. Адже їй підпорядковані науково-дослідні інститути і цивільні виші з підготовки фармацевтів і провізорів, які, здебільшого, працюють в аптечній мережі, лабораторіях і фармацевтичних підприємствах. Військова фармація – це передусім мобілізаційна готовність в екстремальних ситуаціях.

Сьогодні є певний дефіцит кадрів, існують вакантні посади, хоча ми маємо свою кафедру військової фармації з підготовки військових провізорів у складі Української військово-медичної академії. Але заповнити цю недоукомплектованість поки не вдається, оскільки існує велика потреба в спеціалістах цієї галузі не тільки в Збройних силах України, а й у цивільній фармації.

Водночас впевнено можу назвати це свято всенародним, адже слово «фармація» означає у перекладі із староєгипетської «даруйте здоров’я і безпеку». Тому хотів би побажати, аби мої колеги завжди керувалися цим закликом.

Олександр ШМАТЕНКО, полковник медичної служби, начальник кафедри військової фармації, кандидат фармацевтичних наук, доцент:

– Мені як провізору, представнику династії провізорів трьох поколінь приємно, що День фармацевтичного працівника України збігається з моїм власним днем народження.

Кафедра військової фармації в структурі Української військово-медичної академії була створена у листопаді 1995 році. Її основними завданнями є: підготовка військових магістрів фармації, магістрів фармації та інтернів за контрактом, студентів за програмою підготовки офіцерів запасу, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації військових провізорів і лікарів, середнього фармацевтичного та медичного персоналу (у тому числі за контрактом); підготовка фармацевтичних науково-педагогічних кадрів (ад’юнктів і докторантів) та вирішення актуальних проблем військової фармації в інтересах медичної служби Збройних сил України.

Значний вклад у розвиток військової фармації в Україні внесли перший начальник кафедри військової фармації (1995-2003 роки), доктор фармацевтичних наук, професор, полковник медичної служби Трохимчук В.В. і професор кафедри, кандидат фармацевтичних наук, доцент, генерал-майор медичної служби Сирота П.С.

Сьогодні навчальний процес здійснюють: начальник кафедри, кандидат фармацевтичних наук, доцент, полковник медичної служби Шматенко О.П., доцент кафедри, кандидат фармацевтичних наук, підполковник медичної служби Приходько Т.В., старший викладач кафедри, кандидат фармацевтичних наук, доцент, підполковник медичної служби Притула Р.Л., професор кафедри, кандидат фармацевтичних наук Сирота П.С., доцент кафедри, кандидат технічних наук Хомутецька Н.І., старший викладач кафедри Ніколайчук О.П., викладач кафедри, кандидат біологічних наук Коротченко В.В., завідувач навчального кабінету та кафедральної бібліотеки Клусенко Т.В., лаборант Васік О.В.

Кафедра здійснює військово-фармацевтичну підготовку студентів Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця та Медичного інституту Української асоціації народної медицини за дисципліною «Організація забезпечення військ медичним майном».

Під час навчання слухачі виконують кваліфікаційні (магістерські) роботи, в яких вирішують актуальні питання теоретичної та практичної військово-фармацевтичної науки щодо нормування запасів медичного майна і техніки, оптимізації організаційно-штатної структури фармацевтичних підрозділів і установ, а також відпрацьовують та впроваджують нові методи консервації техніки, контролю якості, технології та підвищення стабільності лікарських засобів у процесі тривалого зберігання. Слухачі кафедри щорічно беруть участь у конкурсах на кращу кваліфікаційну роботу.

За роки існування кафедри співробітники випустили

35 військових провізорів загального профілю, 44 військових магістрів фармації (три слухачі – із золотою медаллю), понад 720 інтернів за контрактом, 1100 офіцерів запасу, підготовлено понад 4000 медичних і фармацевтичних фахівців для Міністерства оборони України та силових структур за передатестаційними та тематичними циклами.

За роки існування кафедри військової фармації колективом підготовлено 14 керівних документів, 27 посібників, підручників та методичних рекомендацій, опубліковано понад 500 статей у фахових журналах, збірниках наукових праць та тез доповідей на конференціях; отримано сім деклараційних патентів України на винаходи, п’ять свідоцтв на авторські права, 27 посвідчень на раціоналізаторські пропозиції.

Ольга ГОРОДНЯ