МГО «КОЗАЦТВО ЗАПОРОЗЬКЕ» В ДОКУМЕНТАХ

ПРОТОКОЛ 40-ї Малої Ради МГО «Козацтво Запорозьке»

08 вересня 2012 року

Подільський район міста Києва

Членів Малої Ради – 101 козак, з них присутні – 76 членів Ради. Запрошених – 10 козаків МГО КЗ.

Президія Ради: Голова президії: – Верховний отаман України та Діаспори, Гетьман козацтва Запорозького, маршал козацтва Дмитро Сагайдак (надалі маршал Сагайдак).

Члени президії: Начальник Генерального штабу МГО КЗ, маршал козацтва Петро Чуваєв;

Генеральний суддя МГО КЗ, генерал козацтва Ярослав Банчук;

Головний отаман міжнародної Управи МГО КЗ, генерал козацтва Ігор Зборовський;

Головний отаман СБ МГО КЗ, генерал козацтва Руслан Агрба;

Похідний священик МГО КЗ, генерал-хорунжий Микола Потоп.

Перед засіданням 40-ої Малої Ради МГО КЗ Похідний священик МГО КЗ молитвою благословив на успішну роботу учасників Малої Ради та усі козаки пом’янули загиблих та померлих братів-козаків. Потім був виконаний Гімн України та Гімн МГО КЗ. Мала Рада розпочала свою роботу. Маршал Сагайдак довів до учасників Ради –

Порядок денний:

1. Вступне слово Гетьмана козацтва Запорозького маршала козацтва Дмитра Сагайдака та «Про козацьку дисципліну і виконання Рішень Рад МГО «Козацтво Запорозьке» (МГО КЗ).

2. Виступ – Начальника Генерального штабу МГО КЗ, маршала козацтва Петра Чуваєва: «Про виконання плану основних заходів МГО КЗ у другому кварталі та за перше півріччя 2012 року.

3. Інформація – Генерального судді генерала козацтва Ярослава Банчука – Про розгляд пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Внутрішніх положень МГО КЗ.

4. Виступ – Генерального писаря (отамана Генеральної канцелярії МГО КЗ) генерала-осавула Григорія Шевченка «Про сплату членських внесків козаками (генералами та полковниками) за перше півріччя 2012 року.

5. Різне (до 5-ти хвилин виступаючому).

6. Заключне слово Гетьмана козацтва Запорозького.

Козаками було затверджено порядок денний.

Перше питання: маршал Сагайдак подякував всім присутнім, що знайшли час прибути, коли вже місяць як стартував виборчий «марафон» до Верховної ради України. Подякуємо Всевишньому за те що МГО КЗ може персонально підтримувати козаків та козачок на виборах в мажоритарних округах в депутати ВРУ, незалежно від партійної приналежності. Від початку виборчої кампанії до нас офіційно звернулася за підтримкою тільки партія «Зелена Планета», в керівництві якої є козаки нашої формації: лідер партії Сергій Орехов генерал-хорунжий (козак МГО КЗ з 2003р.), генерал-полковники Валерій Цибух та Анатолій Бутенко (з 2001р.) та інші. Тому нам потрібно затвердити ці пропозиції.

Також маршал Сагайдак довів до присутніх козаків Розпорядження № 44-1 від 14-го липня 2012 року «Про введення нового зразку погонів Однострою МГО КЗ», затверджене 21-ою Верховною козацькою Радою МГО КЗ та узгоджене делегатами 12-ої Ради генералів та адміралів МГО КЗ. Вказані зміни торкнулися Внутрішнього положення про Однострій МГО КЗ, за вимогою часу. Метою рішення є – запровадження козацьких погон, які не копіюватимуть погони силових структур України і будуть оригінальними козацькими відзнаками. Розроблені емблеми до погонів Генеральної старшини, Полкової та Курінної старшини.

Маршалом Сагайдаком було внесено на затвердження Малою Радою: Наказ № 66 від 14 липня 2012р., Наказ № 67 від 30 липня 2012р. та Розпорядження № 43-1 від 27 квітня 2012р. (документи додаються), як показала практика що такі Накази та Розпорядження бажано затверджувати рішенням Малої Ради МГО КЗ.

Наказ № 66 передбачає покарання Отамана Енергодарської паланки МГО КЗ Сергія Майора: позбавлення його козацького звання «генерал МГО КЗ» та призупинення членства в МГО КЗ, на рішення цієї Ради, за чотирьохрічне зневаження честі козака – проведення деструктивної роботи та привласнення собі не властивих владних повноважень; за підробку посвідчень Козака МГО КЗ і не законне присвоєння козацьких звань (більше 10 «генералів» та 50 «полковників»), з подальшим здирництвом коштів з козаків Паланки та несплату відповідних членських внесків до Генеральної канцелярії тощо. В додаток сьогодні на засідання Малої Ради прибула делегація від Енергодарської паланки та передала маршалу Сагайдаку ксерокопію листа з інформацією про арешт та засудження Сергія Майора у 1979 році, та повторно у 1982 році. А п.3.8.2 Статуту МГО КЗ вказує: «Членство козака МГО КЗ позбавляється за рішенням Малої Ради за зверненням отамана…при приховуванні факту притягнення до кримінальної відповідальності тощо».

А Наказ № 67 – Отамана Криворозької паланки Володимира Безверхого: де було відмічено розповсюдження великої кількості сфальшованих, невідомих для МГО КЗ, козацьких нагород з підробленим підписом маршала Сагайдака. Зазначимо також ігнорування ним на протязі двох років участі в засіданнях Рад МГО КЗ (членом яких він є) та виконання Рішень Рад, Наказів та Розпоряджень Гетьмана МГО КЗ. Маршалу Сагайдаку на телефонні дзвінки він не відповідає, сам не телефонує, коли отаман Генеральної канцелярії генерал Шевченко до нього додзвонюється, то кожен раз обіцяє приїхати на Раду, але не приїздить бо каже що не отримав Запрошення. Коли йому надсилається Запрошення рекомендованим листом – повертається з приміткою «Адресат вибув». Але конкретні рішення по Майору та Безверхому Рада повинна приймати у Третьому питанні, за пропозицією вже Генерального судді МГО КЗ генерала козацтва Ярослава Банчука.

Ухвалили:

1.1 Підтримати персонально, козаків та козачок МГО «Козацтво Запорозьке», кандидатів у депутати по мажоритарних округах Верховної ради України.

1.2 Підтримати Партію «Зелена Планета» по партійних списках у депутати по одномандатному округу Верховної ради України. Голосували: «За» – 76, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

1.3 Затвердити Накази № 66 від 14 липня, № 67 від 30 липня та Розпорядження № 43-1 від 27 квітня 2012 року, щодо дій бувших отаманів МГО КЗ Сергія Майора і Володимира Безверхого.

Голосували: «За» – 76, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Друге питання: Начальник Генерального штабу МГО КЗ, маршал козацтва Петро Чуваєв, який розпочав свою доповідь відправленням делегації на покладення вінків до Пам’ятного знаку увіковічення пам’яті загиблих козаків під горою, що прилягає до вул. Кайсарова.

Щодо робочих питань, план основних заходів МГО КЗ у другому кварталі та за перше півріччя 2012 року, маршал козацтва Петро Чуваєв оголосив виконаним. Були висловлені подяки тим отаманам Округів та Паланок, що вчасно надали звіти про свою діяльність в першому півріччі 2012 року. Окремо, в індивідуальному порядку, були розглянуті і основні причини не виконаної роботи в поданні звітів територіальних осередків МГО КЗ. Таким чином були заслухані доповіді отаманів та їх заступників. На підставі чого, маршал Чуваєв вказав на тижневий термін подачі Звітів, про виконану роботу, електронною поштою до Генеральної канцелярії до початку їх розгляду на Радах. Тому сьогодні при реєстрації від всіх вимагалось вказувати в Анкеті учасника Ради адресу електронної пошти.

Ухвалили:

2.1 Вважати план Основних заходів МГО КЗ у першому півріччі 2012 року виконаним.

2.2 Дотримання осередками МГО КЗ тижневого терміну подачі Звітів, електронною поштою до Генеральної канцелярії, для їх ознайомлень на Радах.

Голосували: «За» – 76, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Трете питання: Генеральний суддя, генерал козацтва Ярослав Банчук ознайомив присутніх з пропозиціями щодо внесення змін та доповнень до Внутрішнього положення «Про козацькі звання у МГО КЗ», на рішення Верховної козацької Ради (ВКР), від 13 жовтня 2012 року. До переліку Загальнокозацьких звань МГО КЗ, винесено на розгляд аналоги звань Корабельного складу МГО КЗ. Розіслано до всіх отаманів на місцях пропозиції.

Додатково, генерал Банчук, закликав козаків детально ознайомлюватись з Статутом МГО КЗ, Внутрішніми положеннями, Наказами та Розпорядженнями враховуючи навіть останні сторінки цих Документів МГО КЗ і в повсякденній діяльності неухильно слідувати цим нормативам. На прикладі фактів приховання судимості Сергієм Майором, генерал Банчук запропонував Малій Раді внести до Внутрішнього положення «Про членство МГО КЗ» додаток до припису про судимість. Обов’язкове надання претендентами на звання та посади Генеральної, Полкової та Курінної старшини МГО КЗ відповідної довідки про відсутність судимості. Також генерал Банчук вказав що потрібно остаточно поставити крапку в Наказах № 66 та 67, якими маршал Сагайдак упереджував «діяльність» Сергія Майора та Володимира Безверхого. Щодо першого то його потрібно вивести з Реєстру МГО КЗ. Другого – понизити у званні на один ступінь, якщо не отямиться до Покрови, то виведемо з Реєстру МГО КЗ. Щодо Енергодарської паланки то тим хто був ошуканий Сергієм Майором (з підробленими посвідченнями) надаємо термін звернутися до 15 листопада 2012 року у Генеральну канцелярію та отримати повноважні Посвідчення козака МГО КЗ. В додаток до 12 січня 2013 року Наказному отаману потрібно провести повноцінну Раду Енергодарської паланки.

Щодо Криворозької паланки МГО КЗ то замість неї утворена Криворозько-Саксаганська паланка. Тому пропоную ліквідувати Криворозьку паланку як структурний підрозділ МГО КЗ.

Сьогодні у нас стався прикрий випадок, до початку Ради Начальник Генштабу відправив нетверезого Отамана Львівської паланки з Ради, а Руслан Агрба відібрав сфальшоване посвідчення у козака Михайла Гаця, яке йому видав генерал-хорунжий Михайло Стеців. Потрібно вже зараз робити висновки.

Ухвалили:

3.1 Рекомендувати на затвердження 22-ї Покровської Верховної козацької Ради МГО КЗ актуальні зміни та доповнення до Внутрішнього положення «Про козацькі звання у МГО КЗ».

Голосували: «За» – 76, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

3.2. Позбавити звання козака та вивести з Реєстру МГО КЗ громадянина Майора С. Г.

3.2.1. Козакам Енергодарської паланки до 15 листопада 2012 року звернутися до Генеральної канцелярії для отримання повноважних Посвідчення козака МГО КЗ.

3.2.2. Наказному отаману Енергодарської паланки МГО КЗ генерал-хорунжому Віктору Маркіну, Наказному кошовому паланки, генерал-хорунжому Григорію Конюшенко та Козацькому священику паланки протоієрею Миколі Воронову провести 12 січня 2012 року Раду Енергодарської паланки, при сприянні Представника Гетьмана козацтва Запорозького по Херсонщині генерал-полковника Миколи Руденка.

Голосували: «За» – 76, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

3.3 Ліквідувати Криворозьку паланку як структурний підрозділ МГО КЗ.

3.3.1. Козакам ліквідованого підрозділу, до військового старшини включно, особисто звернутися рапортом до отамана Криворозько-Саксаганської паланки генерала козацтва Анатолія Андрусевича, козацьким полковникам та генералам – до Гетьмана МГО КЗ.

3.3.2. Понизити у козацькому званні на один ступінь до козацького полковника козака Володимира Безверхого.

Голосували: «За» – 76, «Проти» – немає, «Утримались»– немає.

3.4 Вимагати з 14 жовтня 2012р., від Полкової та Генеральної старшини при вступі до лав МГО КЗ, а Курінної та Козацької при обранні і призначенні їх на посади – довідки про відсутність судимості.

Голосували: «За» – 76, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

3.5 Попередити про посадову невідповідність отамана Львівської паланки МГО КЗ генерал-хорунжого Михайла Стеціва, за прибуття на Раду в нетверезому стані та за підробку посвідчення козаку Паланки Михайлу Гаця. У повторному випадку пійняти більш рішучі заходи покарання.

Голосували: «За» – 76, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Четверте питання: Генеральний писар МГО КЗ, отаман Генеральної канцелярії генерал-осавул Григорій Шевченко сказав, що сплата членських внесків козаками на неналежному рівні, з недотриманням своєчасності, негативно вливає на організацію та життєдіяльність МГО КЗ. У минулому році членські внески сплатила тільки половина складу генералів та адміралів, у цьому році – четверта частина не кажучи про коз.полковників.

Рада повинна застерегти тих хто рекомендував «файних хлопців» про їх особисту відповідальність, згідно з Кодексом Козацької Честі, перед МГО КЗ. Безумовно коли активно працював Скарбничим Генеральної канцелярії генерал-полковник Володимир Луцюк членські внески сплачувались добре, але він зараз активно працює на посаді Голови Районної Ради і тому не може займатися цим питанням.

Звертаюсь до присутніх з проханням активізувати роботу по сплаті членських внесків.

Ухвалили:

4.1 Внести доповнення до Внутрішнього положення «Про членські внески в МГО КЗ» відповідальність за сплату рекомендуючого козака МГО КЗ.

4.2 Отаманам структурних підрозділів МГО КЗ розіслати копії Внутрішнього положення «Про внески у МГО КЗ».

4.3 Нагадати козакам МГО КЗ прийняті попередніми Радами рішення з цього питання: козаки, які не здали членські внески не мають права на отримання чергового козацького звання, козацької нагороди та проводити обмін простроченого посвідчення тощо.

Голосували: «За» – 76, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

5. Різне.

5.1 Своїм виступом, генерал-хорунжий Самойлов, нагадав історичні аспекти і важливість внеску воїнів – інтернаціоналістів у збереження миру у світі. З нагоди 50-ти річчя «Карибської кризи», генерал Самойлов вручив Гетьману козацтва Запорозького, маршалу козацтва Дмитру Сагайдаку, ювілейну медаль. Всім бажаючим було запропоновано відвідати урочисті заходи, заплановані на 14.09.2012 року.

5.2 Виступив генерал Руслан Агрба, підкреслюючи необхідність дотримання Положень про козацькі Однострої. Тому що зараз прискіпливо відносяться «силовики» і в більшості їх претензії справедливі. Зараз в Президії проглядали світлини від генерала Самойлова, на деяких з них козаки в «камуфлі» але в кросівках.

5.3 Звернення похідного священика МГО КЗ Миколи Потопа з проханням надання фінансової допомоги храму, в якому він є настоятелем.

Заключне слово: маршал Сагайдак підсумував роботу 40-ої Малої Ради МГО КЗ, відповів на деякі репліки – пряма мова:

– Щодо друкування книги «Козацький літопис ХХІ століття» то у першому випуску на 10-річча МГО КЗ вийшов матеріал по принципу «Крокодилської енциклопедії» де було визначення слова Мемуари так – «Мемуари це офіційне оповідання про те як людина бажала прожити своє життя». Тому мною було затверджена Редакційна колегія, на чолі з маршалом козацтва Петром Чуваєвим, на яку покладалась перевірка наданого козаками «матеріалу» для друку. Тому ця «бульбашка» і луснула.

– Я нікому і не від кого не буду підтверджувати сфальшовані «нагороди».

– Що Генеральний штаб МГО КЗ конкретно пропонує для покращення стану в МГО КЗ? –Пропозицій немає.

– На Покровській ВКР затвердимо на посаді Генерального кошового отамана МГО КЗ, доручимо виконувати обов’язки Генерального кантаржия – члену Ради генеральних кантаржих, спробуємо визначитись з Скарбничим Генеральної канцелярії тощо.

Після чого була прочитана молитва Похідним священиком МГО КЗ та виконанні гімни МГО КЗ та України, 40-ва Мала Рада МГО КЗ завершила свою роботу.

Верховний отаман України та Діаспори, Гетьман Козацтва Запорозького маршал козацтва Дмитро САГАЙДАК

Генеральний писарь МГО КЗ, Отаман Генеральної канцелярії, генерал-осавул Григорій ШЕВЧЕНКО