ЕНЕРГЕТИЧНИЙ НАГЛЯД ЯК СКЛАДОВА В СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

Державна інспекція з енергетичного нагляду була створена 18 травня 1944 року для забезпечення контролю за організацією роботи енергетичних господарств споживачів електричної енергії в умовах повоєнного дефіциту енергії, нестачі кваліфікованих кадрів щодо експлуатації енергетичного обладнання споживачів енергії, правил, норм та нормативно-технічних документів. Роботу інспекції було спрямовано на забезпечення дотримання регульованого та енергоефективного режиму споживання електричної енергії.

За період незалежності країни інспекція пережила декілька організаційних перетворень, але завжди залишалася вірною тим ідеям, які закладалися у її діяльність з самого початку. Ряд функцій, які раніше виконувалися інспекцією, було передано у відання суб’єктів господарювання. Питання охорони праці та раціонального використання енергії були закріплені за новоутвореними державними органами.

За рішенням Уряду з 17 травня 2002 року було відновлено діяльність Держенергонагляду в організаційній структурі, яка до сьогодні залишається незмінною.

Яка головна мета діяльності Держенергонагляду?

Головною метою діяльності Держенергонагляду є сприяння забезпеченню сталого функціонування Об’єднаної енергетичної системи України, контролю за суб’єктами електроенергетики та споживачами, незалежно від форм власності та їх відомчої належності, щодо дотримання ними встановлених режимів виробництва, постачання і споживання енергії та забезпечення належного технічного стану і організації експлуатації електричних та тепловикористовуючих установок і теплових мереж.

В умовах приватизаційних процесів, які відбуваються в Україні та, зокрема, в енергетичній галузі, виконання інспекцією покладених на неї завдань набуває особливої актуальності, а до питань суто технічного спрямування додалися і юридичні питання відносин суб’єктів господарювання.

Інспекція є невід’ємною та чітко визначеною ланкою всього технологічного ланцюга з виробництва, перетворення, передавання, розподілення та споживання електричної і теплової енергії, що є однією з умов забезпечення надійного та безпечного енергопостачання споживачів та забезпечення енергетичної безпеки держави.

Існуючий на сьогоднішній день порядок здійснення державного нагляду (контролю) в електроенергетиці забезпечив за останні роки належний рівень надійності енергопостачання споживачів, що свідчить про високу ефективність системи державного нагляду (контролю) в електроенергетичній галузі.

Які основні завдання стоять перед інспекцією на сучасному етапі?

В умовах реформування енергетичної галузі Держенергонагляд виступає в ролі консолідуючої сили, здатної об’єднати інтереси як споживачів, так і постачальників енергії в питанні забезпечення надійного та якісного енергопостачання.

Держенергонагляд фактично є єдиним державним органом в енергетичній сфері, який захищає права споживачів енергії, у тому числі підприємців. Інспекція розглядає спірні питання, які виникають у споживачів та постачальників енергії щодо виконання вимог нормативно-технічних актів у сфері енергетики з прийняттям відповідних рішень. Держенергонагляд здійснює розгляд на місцях звернень та скарг споживачів на монополістів з питань енергопостачання, які надходять до інспекції безпосередньо або через центральні органи виконавчої влади. За результатами цих розглядів понад 85% звернень вирішується на користь споживачів.

Здійснення заходів державного енергетичного нагляду передбачає проведення на безоплатній основі обстежень з питань технічного стану та організації експлуатації енергетичного обладнання, надання консультаційної допомоги щодо необхідності та шляхів усунення виявлених порушень. Застосування штрафних санкцій використовується лише як крайній захід до порушників вимог нормативних документів та законодавства України у разі не усунення ними виявлених порушень у встановлені терміни.

На сьогодні Держенергонагляд, здійснюючи покладені на нього завдання та функції, є єдиною і цілісною організацією, укомплектованою кваліфікованими фахівцями з питань виробництва передачі і споживання електричної і теплової енергії та забезпеченою необхідними матеріально-технічними засобами.

Майже 70 років існування інспекції та підвищення її ролі у забезпеченні енергетичної безпеки держави за період незалежності України свідчать про високу ефективність функціонування Держенергонагляду.

Як організовано роботу в інспекції з підвищення ефективності її діяльності?

Відомо, що наглядова діяльність може бути виконана тільки за допомогою людей. Результат цієї роботи визначається двома факторами. Перший – результат роботи колективу такий, як сума результатів роботи кожного з його членів. Другий фактор – виконання роботи колективом залежить від поведінки його членів, що сприяє або перешкоджає підвищенню її якості й ефективності. Якщо ми хочемо мати організацію європейського рівня, то повинні добитися того, щоб у цій організації, крім наявності сучасного технічного обладнання, працювали тільки віддані своїй професії, висококваліфіковані, відповідальні інспектори, інженерний та інший персонал.

Безпосередньо наглядовою діяльністю повинні займатися тільки кращі з кращих, тому що від їх наполегливості, принциповості при проведенні обстежень в значній мірі залежить якість надання послуг з енергозабезпечення, надійність електропостачання споживачів енергії.

Наприкінці кожного року в Головдерженергонагляді проводиться конкурс-огляд на кращу інспекцію Держенергонагляду, метою якого є не тільки проведення оцінки виробничої, фінансово-економічної, організаційної та юридичної діяльності, а й створення підґрунтя для удосконалення організаційної структури та підвищення ефективності функціонування усієї системи державного енергетичного нагляду у країні.

За результатами оцінки призові місця зайняли інспекції Держенергонагляду у Південно-Західному регіоні, Держенергонагляду у Північному регіоні та Держенергонагляду у Донбаському регіоні. Поздоровляємо колективи цих інспекцій і бажаємо і надалі успішно виконувати свої функції задля стабільної роботи енергетичної галузі.

Держенергонагляд у Південно-Західному регіоні

Шановні колеги!

Вітаю Вас з перемогою у Конкурсі на звання кращого відокремленого підрозділу Держенергонагляду за результатами роботи у 2013 році.

У ці непрості часи для нашої країни, в тому числі і для електро-енергетичної галузі, ми продовжуємо виконувати свій професійний обов’язок і робимо це на найвищому рівні. Без нашого дружного, злагодженого та професійного колективу це було б не можливо. Дякую Вам, всім працівникам Держенергонагляду у Південно-Західному регіоні за багаторічну сумлінну працю.

Сьогодні від нашої професійності залежить безперебійна робота промислових підприємств, ефективність функціонування соціальної сфери, зв’язку та транспорту, гідний та комфортний побут наших співвітчизників, тепло і світло у школах та дитячих садках, у лікарнях та установах, в наших оселях. І я з впевненістю хочу заявити, що з цією роботою ми справляємось на відмінно. Наша самовіддача та професіоналізм є запорукою надійного функціонування електро-енергетичної галузі сьогодні та в майбутньому не лише у Південно-Західному регіоні, а і у державі в цілому.

Нехай і наступні роки будуть сповнені життєвою енергією, професійними здобутками та впевненістю в завтрашньому дні.

Щиро дякую Вам за вашу самовіддану працю!

З щирою повагою, Начальник Держенергонагляду у Південно-Західному регіоні – заступник Головного державного інспектора України з енергетичного нагляду у Південно-Західному регіоні

В.В. Кметюк

Держенергонагляд у Північному регіоні

Шановні колеги! Хочу поздоровити всіх нас з перемогою у Конкурсі на визначення кращого відокремленого підрозділу Держенергонагляду за результатами роботи у 2013 році!

Ми з вами працюємо у важкий період великих перетворень, ми з вами приймаємо безпосередню участь в житті та розвитку енергетичної системи країни. І я переконаний, що наші з вами руки, наш накопичений роками досвід, наші знання, а також енергія молоді спроможні вирішувати будь – які, навіть дуже важкі завдання! З перемогою! Нових досягнень, реалізації усіх планів, успіхів!

З щирою повагою, Начальник Держенергонагляду у Північному регіоні – заступник Головного державного інспектора України з енергетичного нагляду у Північному регіоні

А.С. Зубрейчук

Держенергонагляд у Донбаському регіоні

Вітаю колектив Держенергонагляду у Донбаському регіоні із занятим III місцем у конкурсі на кращий відокремлений підрозділ Держенергонагляду у 2013 році.

Ви заслужено визнані переможцями.

Хочу висловити вдячність керівникам підрозділів, усьому колективу за високий професіоналізм, зразкове виконання трудових обов’язків, а також за особовий внесок кожного працівника у забеспечення надійної роботи Об’єднаної енергосистеми України.

З щирою повагою, Начальник Держенергонагляду у Донбаському регіоні – заступник Головного державного інспектораУкраїни з енергетичного нагляду у Донбаському регіоні

В.М. Гапонов