ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 25-ої Верховної козацької Ради МГО «Козацтво Запорозьке»

25 січня 2014 року Подільський район м. Києва

Членів ВКР – 86 козаків, з них

присутні – 56 членів Ради.

Запрошених – 11 козаків.

Президія Ради

Голова президії: – Верховний отаман України та Діаспори, Гетьман козацтва Запорозького, маршал козацтва Дмитро Сагайдак (далі маршал Сагайдак).

Члени президії: Голова Ради Генеральних кантаржих, генерал-командор Василь Ясний; Заступник Гетьмана козацтва Запорозького, генерал козацтва Василь Григор’єв; Генеральний кошовий отаман МГО КЗ, адмірал козацтва Євген Шкабара; Начальник Генерального штабу МГО КЗ, маршал козацтва Петро Чуваєв (далі маршал Чуваєв), Генеральний суддя генерал козацтва Ярослав Банчук (далі генерал Банчук), Похідний священик МГО КЗ, протоієрей Микола Потоп.

Після 20-ти хвилинної перерви розпочала свою роботу 25-та Верховна козацька Рада (далі ВКР) з оголошення маршалом Сагайдаком рекомендованого 46-ю МР Порядку денного:

1. Вступне слово та виступ Гетьмана МГО КЗ (маршал Сагайдак).

2. Підсумки виконання Плану основних заходів МГО КЗ за 2013р. та затвердження Плану на 2014р. (маршал Чуваєв).

3. Прийняття змін та доповнень до Внутрішніх положень та ротація членів Верховної козацької Ради МГО КЗ (генерал Банчук).

4. Фінансово-економічний стан в МГО КЗ та сплата членських внесків за 2013р. (адмірал Шкабара, генерали Шевченко та Сирай).

5. Заключне слово Гетьмана МГО КЗ (маршал Сагайдак).

Порядок денний ВКР затверджений «одноголосно».

Перше питання, маршал Сагайдак. спочатку нам потрібно затвердити наданні 46-ю МР на затвердження 25 ВКР МГО КЗ: зміни та доповнення до нової редакції Внутрішнього положення «Про козацьке звання «маршал козацтва» в МГО КЗ»; обрати генерала козацтва Василя Григор’єва на посаду Головного отамана (Заступника Гетьмана МГО КЗ) з питань безпеки; рекомендувати 6-й ВР кандидатуру генерала козацтва Ярослава Банчука – на присвоєння йому звання маршал козацтва. А далі відповідно порядку денного.

Ухвалили:

1.1. Затвердити зміни та доповнення до нової редакції Внутрішнього положення «Про козацьке звання «маршал козацтва» в МГО КЗ»;

1.2. Обрати генерала козацтва Василя Григор’єва на посаду Головного отамана (Заступника Гетьмана МГО КЗ) з питань безпеки;

1.3. Рекомендувати 6-й ВР кандидатуру генерала козацтва Ярослава Банчука – на присвоєння йому звання маршал козацтва.

Отримано одноголосну Згоду. Проти – «Немає». Утримались – «Немає».

Друге питання, маршал Чуваєв на початку виступу зачитав пропозиції від Миколаївської паланки щодо поліпшення роботи МГО КЗ. Які, на їх погляд, повинні бути такими: по-перше що до регламенту проведення різних Рад треба включити відвідування монастирів (з поклонінням св.мощам, іконам тощо), зустрічі з керівництвом УПЦ; по-друге відновити випуск газети «Віра та Воля»; по-третє декларувати, що козаком МГО КЗ, як правило, повинен бути тільки православний віруючий християнин, який регулярно відвідує свій приход та виконує церковні канони тощо. Все вище вказане, Отаман Іноземцев пропонує внести в План основних заходів МГО КЗ на 2014 рік.

Маршал Чуваєв вказав що інформація про виконання Плану основних заходів за 2013 рік вже доводилася сьогодні на МР, а тому ми повинні оцінити та прийняти план роботи на 2014 рік.

Ухвалили:

2.1. На основі виступу Начальника Генерального штабу, роботу проведену в 2013 року в цілому прийнято визнати задовільною.

2.2. Прийняти, раніш погоджений нарадою Генеральної канцелярії, План роботи на 2014 рік.

Голосували: «За» - 54, «Проти» – 1, «Утримались» – 1.

Трете питання, генерал Банчук – затверджено рішення 46-ї МР щодо проведення 12 квітня 2014 року позачергової Великої Ради МГО КЗ, для затвердження ротації Постійних членів ВКР

Ухвалили:

3.1. Затвердити Реєстр членів Малої Ради МГО КЗ у кількості 72 козака. (Реєстр додається)

3.2. Затвердити Реєстр членів Верховної козацької Ради МГО КЗ у кількості 86 козаків. (Реєстр додається)

Отримано одноголосну Згоду. Проти – «Немає». Утримались – «Немає».

3.3. Пропонувати 6-й Великій Раді МГО КЗ провести ротацію 15-ти Постійних членів Верховної козацької Ради:

Хто виводеться з Постійних членів ВКР Який Генстаршина Рішенням якої Ради Хто буде затверджуватися 6-ю ВР

Агрба Руслан Карбійович Постійний член - 01 виведений 24-ю ВКР Савченко Олександр Миколайов.

Афонін Олександр Васильович Постійний член - 02 виведений 23-ю ВКР Откідач Микола Якович

Білоус Сергій Вітальович Постійний член - 04 виведений 25-ю ВКР Томашевський Володимир Волод.

Безверхий Володимир Васильович Постійний член - 07 виведений 22-ю ВКР Андрусевич Анатолій Олексан.

Вовченко Юрій Вікторович Постійний член - 10 виведений 25-ю ВКР Крикун Олександр Миколайов.

Демидко Леонід Сергійович Постійний член - 13 виведений 25-ю ВКР Григор’єв Василь Петрович

Іванчук Олександр Олексійович Постійний член - 15 виведений 23-ю ВКР Сагайдак Сергій Дмитрович

Івашковський Віталій Володим-ч Постійний член - 16 виведений 22-ю ВКР Ясний Василь Григорович

Клочко Іван Олесійович Постійний член - 19 виведений 24-ю ВКР Сцибан Євгеній Григорович

Куріний Іван Миколайович Постійний член - 22 виведений 25-ю ВКР Скараєв Вячеслав протоієрей

Куташев Ігор Вікторович Постійний член - 23 виведений 23-ю ВКР Шевченко Григорій Кирилович

Луцюк ВолодимирВолодимир. Постійний член - 25 виведений 25-ю ВКР Приз Микола Григорович

Миргородський Юрій Миколайович Постійний член - 28 виведений 24-ю ВКР Кривозуб Леонід Дмитрович

Обухов Володимир Васильович Постійний член - 30 виведений 22-ю ВКР Сирай Василь Лукич

Товстиженко Михайло Павлович Постійний член - 38 виведений 24-ю ВКР Колоша Валерій Петрович

Отримано одноголосну Згоду. Проти – «Немає». Утримались – «Немає».

Четверете питання, Генеральний кошовий отаман, адмірал козацтва, Євген Шкабара, відмітив, що проведення всіляких Рад, оренда офісу, витратні матеріли потребують фінансування. Закликав переглянути питання стосовно відношення до членських та інших внесків, без них, як без води «і не туди, і не сюди». Також висловив свою думку що у кого немає бажання сплачувати внески, значить той не бажає бути козаком.

Генеральний писар, генерал-хорунжий Григорій Шевченко, деталізував стан сплати членських внесків та проінформував чому деякі козаки, які знаходяться на обліку в Генеральній канцелярії МГО КЗ (далі ГК МГО КЗ) не бажають сплачувати навіть пільгові внески. Розповідають про те, що їм соромно подавати Рапорт на сплату пільгового внеску і тому їм простіше зовсім не платити.

Зауважив про порушення носіння козацьких одностроїв, козацьких погонів та нагород. Нагадав про існування встановлених нормативів, що вказані у Внутрішніх положеннях. Він також вказав про необхідність надання відповіді про отримання документів по електронній пошті. Оскільки ГК МГО КЗ обов’язково розсилає документацію, до структурних підрозділів, за місяць до проведення Рад то отаманам цих підрозділів потрібно контролювати надходження інформації. У випадку відсутності інформації (за два тижні до Ради) потрібно звертатися до ГК МГО КЗ (дати проведення Рад вказані у Плані основних заходів МГО КЗ на поточний рік).

П’яте питання, у Заключному слові маршал Сагайдак представив коротке резюме проведеної роботи Рад:

5.1. Під час виступу маршала Чуваєва виникла дискусія з приводу звернення отамана Миколаївської паланки. По цьому питанню можу сказати що у нас козацько-громадська а не релігійна організація, яка має багато структурних підрозділів і кожен з них віддає перевагу різним напрямкам діяльності. Але всі діють в межах Статуту та Внутрішніх положень МГО КЗ. Наприклад приорітетом Миколаївської паланки є наведення громадського порядку під час богослужінь та охорона храмів, Січеславського округу – військово-патріотичне виховання молоді, Волинський – займається першим та другим, а Хмельницький – в додаток ще кінними походами! У кожного є свої переваги, але разом робимо добрі справи для народу України.

5.2. Щодо випуску газети «Віра та Воля» на чому наполягають деякі козаки. Основний матеріал ми друкуємо у Всеукраїнському виданні «Гетьман» його читають всі верстви населення в Україні та Діаспорі. В додаток усі офіційні Документи та матеріали МГО КЗ розповсюджуються ГК МГО КЗ, електронною поштою та через Скайп. А хто бажає отримувати газету – нехай фінансують її друк.

5.3. Що до несплати членських внесків в МГО КЗ, особливо це відноситься до тих козаків які знаходяться на обліку в ГК МГО КЗ, то низькою Рад проведених у минулому році наша формація «впорядкувала» таких гумористів «відповідними» рішеннями. При несплаті за рік членських внесків на черговій Раді генералів та адміралів «номінант» позбавляється генеральсько-адміральського звання козака МГО КЗ та переводиться в Резерв. У випадку несплати боргів по внескам за два роки – втрачає звання Полкової старшини, а після трьохрічного терміну він вже не Старшина (офіцер) виведеться з Реєстру МГО КЗ звичайним козаком. Мабуть ці козаки користуються «поняттям» що Борги відають тільки Боягузи.

На закінчення, дякую за участь у Радах справжнім козакам, які пройшли «Крим і Рим, і мідні труби» що незважаючи на складну ситуацію у Державі знайшли можливість бути сьогодні разом.

Пролунала молитва похідного священика і гімни України та МГО КЗ, 25-та Верховна козацька Рада завершила свою роботу концертом за участю творчого колективу Української військово-медичної академії під керівництвом полковника Івана Гончаренка, учасники якого теж були відзначені нагородами МГО КЗ.

Верховний отаман України та Діаспори, Гетьман козацтва Запорозького маршал козацтва Дмитро САГАЙДАК

Генеральний писарь МГО КЗ, Отаман Генеральної канцелярії, генерал-хорунжий Григорій ШЕВЧЕНКО