ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯД ЕФЕКТИВНА І ДІЄВА ЛАНКА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯД ЕФЕКТИВНА І ДІЄВА ЛАНКА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

70 років тому, 18 травня 1944 року, з метою забезпечення контролю за організацією роботи енергетичних господарств, споживачів електричної енергії в умовах повоєнного дефіциту енергії, нестачі кваліфікованих кадрів, відсутності правил, норм та нормативно-технічних документів щодо експлуатації енергетичного обладнання споживачів енергії була створена Державна інспекція України з енергетичного нагляду.

Про становлення, особливості роботи відомства, завдання, над вирішенням яких воно працює, йдеться в інтерв’ю, яке дав нам Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду Володимир ЛУШКІН.

– Володимире Андрійовичу, розкажіть, будь ласка, про перші кроки Державної інспекції України з енергетичного нагляду, визначальні віхи її становлення та розвитку.

– Насамперед уявіть собі суворий 1944 рік: України палає у вогні Другої світової війни, п’ядь за п’яддю наші війська відвойовують у німецьких фашистів рідну землю, фронт поволі відкочується на Захід. А тим часом на звільнених землях відновлюється мирне життя: піднімаються з руїн і попелищ села і міста, оживають підприємства, установи, навчальні заклади, колективні господарства. Звісно, справжнім рушієм усього цього стає електрична енергію. Тому повертаються до ладу діючих електричні станції та потужні гідровузли. Відтак, виникає потреба у створенні органу, здатного забезпечити дотримання регульованого та енергоефективного режиму споживання електричної енергії. Якраз на це і була спрямована діяльність заснованої тоді Державної інспекції України з енергетичного нагляду.

І ось минуло вже 70 років, упродовж яких відомство зазнало чимало структурних змін. Та не змінилося його головне призначення – забезпечення енергетичної безпеки держави.

– Чи змінилися функціональні обов’язки Інспекції за період незалежності України?

– Справді, відколи України постала як самостійна, незалежна й суверенна держава, наше відомство пережило декілька організаційних перетворень. Цілу низку функцій, які ми раніше виконували, передано у відання суб’єктів господарювання. Питання охорони праці та раціонального використання енергії закріплені за новоутвореними державними органами.

Водночас варто зауважити, що згідно з рішенням Уряду від 17 травня 2002 року відновлено діяльність Держенергонагляду в організаційній структурі, що до сьогодні залишається незмінною. А сумлінне виконання своїх прямих обов’язків працівниками установи свідчить про високу ефективність функціонування Держенергонагляду, що є важливою складовою у системі реалізації державної політики в енергетичній галузі.

– Які конкретно функції покладені на Ваш колектив?

Головною метою діяльності Держенергонагляду на сучасному етапі є сприяння сталому функціонуванню Об’єднаної енергетичної системи України, контроль за суб’єктами електроенергетики та споживачами, незалежно від форм власності та їхньої відомчої приналежності щодо дотримання ними встановлених режимів виробництва, постачання і споживання енергії, а також забезпечення належного технічного стану й організації експлуатації електричних та тепловикористовуючих установок і теплових мереж.

В умовах приватизаційних процесів, які відбуваються в Україні та, зокрема, в енергетичній галузі, виконання інспекцією покладених на неї завдань набуває особливої актуальності, оскільки вона є невід’ємною та чітко визначеною ланкою всього технологічного ланцюга з виробництва, перетворення, передавання, розподілення та споживання електричної і теплової енергії. В цьому – запорука забезпечення надійного та безпечного енергопостачання споживачів та гарантування енергетичної безпеки держави. Існуючий на сьогоднішній день порядок здійснення державного нагляду (контролю) в електроенергетиці забезпечив за останні роки належний рівень надійності енергопостачання споживачів, що свідчить про високу ефективність системи державного нагляду (контролю) в електроенергетичній галузі.

– Що можете сказати про особливості роботи Інспекції на сучасному етапі?

В умовах реформування енергетичної галузі Держ-енергонагляд виступає в ролі консолідуючої сили, здатної об’єднати інтереси як споживачів, так і постачальників енергії в питанні забезпечення надійного та якісного енергопостачання.

Наше відомство фактично є єдиним державним органом в енергетичній сфері, який захищає права споживачів енергії, у тому числі підприємців. Інспекція розглядає спірні питання, що виникають у споживачів та постачальників енергії щодо виконання вимог нормативно-технічних актів у сфері енергетики з прийняттям відповідних рішень. Держенергонагляд здійснює розгляд на місцях звернень та скарг споживачів на монополістів з питань енергопостачання, які надходять до інспекції безпосередньо або через центральні органи виконавчої влади. За результатами цих розглядів понад 85 відсотків звернень вирішується на користь споживачів.

Здійснення заходів державного енергетичного нагляду передбачає проведення на безоплатній основі обстежень з питань технічного стану та організації експлуатації енергетичного обладнання, надання консультаційної допомоги щодо необхідності та шляхів усунення виявлених порушень.

Застосування штрафних санкцій використовується лише як винятковий захід до порушників вимог нормативних документів та законодавства України у разі зволікання усунення ними у встановлені терміни виявлених порушень.

Підсумовуючи, хочу сказати, що на сьогодні Держенергонагляд, здійснюючи покладені на нього зав-дання та функції, є єдиною і цілісною організацією, укомплектованою кваліфікованими фахівцями з питань виробництва, передачі і споживання електричної і теплової енергії та забезпеченою для цього необхідними матеріально-технічними засобами.